Eesti Rahvuslased ja Konservatiivid

Erakonna missiooniks on ühendada rahvuslased ning konservatiivid, et tagada eestluse ja Eesti rahvustraditsioonide kestmine

Meie inimesi

Erakonna loomist veavad tunnustatud ühiskonnategelased, kogemusega poliitikud ja põhimõttekindlad rahvuskonservatiivse maailmavaate edendajad.

Henn Põlluaas

Henn Põlluaas

Erakonna esimees, RK liige

Silver Kuusik

Silver Kuusik

Erakonna aseesimees

Paul Puustusmaa

Paul Puustusmaa

Erakonna aseesimees

Jaak Valge

Jaak Valge

Riigikogu liige, ajaloolane

Ruuben Kaalep

Ruuben Kaalep

Kultuuritegelane

Helen Rebane

Helen Rebane

Ajalooõpetaja

K. Jaak Roosaare

K. Jaak Roosaare

Jurist

...ja paljud teised

…ja paljud teised

Maailmavaade

Rahvuskonservatiivne maailmavaade tugineb tugevale rahvuslikule identiteedile, demokraatlikele väärtustele ja traditsioonilisele perekonnale. Meie eesmärk on säilitada ja arendada Eesti keelt, kultuuri ja loodust, tagades eestlaste püsimajäämise oma kodumaal.

Austame iga inimese individuaalsust ja õigusi, kuid väärtustame ka meie rahvuse ajalooliselt kujunenud ühistunnet. Seisame vastu multikultuursusele ja massilisele sisserändele, mis ohustavad meie rahvusriigi tulevikku.

Usume, et Eesti peab olema iseseisev ja enesemääramisvõimeline, tehes koostööd loomulike liitlastega Kesk- ja Ida-Euroopas.

Meie poliitika keskmes on rahva vaba valiku põhimõte, rahvusriikluse ideaal ja perekonna väärtustamine, mis kõik aitavad kaasa Eesti rahvuse ja riigi kestlikkusele.

Rahvusriik

Eesti rahvusriik on eestlaste identiteedi ja ühtsuse alus. Kõik eestlased, sõltumata poliitilistest vaadetest, kuuluvad meie rahvuskogukonda. Rahvusriik tagab meie rahvuse, kultuuri ja keele kestmise ning arengu.

Demokraatia

Demokraatia on rahvuslaste ja konservatiivide põhiväärtus. Usume rahva vaba valiku põhimõttesse ja toetame nii esindusdemokraatiat kui ka siduvaid rahvahääletusi.

Perekond

Perekond on ühiskonna alus, mis koosneb mehest ja naisest ning nende lastest. Seisame loomuliku perekonna eest ja toetame sündimuse kasvu.

Julgeolek

Eesti julgeolek tugineb iseseisvale kaitsevõimele, NATO liikmelisusele ja koostööle loomulike liitlastega Kesk- ja Ida-Euroopas. Venemaa šovinism on eksistentsiaalne oht, millele tuleb vastu seista. Toetame Ukraina vabadusvõitlust ja nende õigust enesemääramisele.

Looduskaitse

Rahvuskonservatiivne looduskaitse keskendub meie kodumaa looduse hoidmisele ja säilitamisele. Eesmärk on kaitsta looduslikku mitmekesisust ja pärandmaastikke. Meie metsad on kestva kooslusena kogu rahvusriigi ressurss, mitte lühiajaline kasuallikas.


  • Logokonkursi tähtaeg lõppes

    Erakonna Eesti Rahvuslased ja Konservatiivid juhatus teatab, et erakonna sümboolika/logo loomiseks välja kuulutatud avaliku konkursi tööde saatmise tähtaeg on lõppenud ja uusi töid enam vastu ei võeta. Erakonna logokomisjon asub kavandeid läbi vaatama, et valida esmaspäevaks, 15. juuliks nende hulgast välja viis parimat. Kõikide kavandi saatnutega võetakse nädala alguses ühendust.

    Loe lähemalt